O klubie

Logo klubu Puncher Wrocław

Klub „Puncher Wrocław” to obecnie jeden z czołowych ośrodków w Polsce profesjonalnie zajmujących się Kickboxingiem i Muay Thai, jak również dynamicznie rozwijającym się pod względem nauczania MMA i Boksu.

 

Powstał on z inicjatywy Trenera Janusza Janowskiego w 2002 roku i został wpisany do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Pomimo, iż zajmujemy się głównie sportami walki, to podstawą działalności Klubu jest propagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu oraz budowanie pozytywnych wzorców „życia na sportowo”. Klub dodatkowo współpracuje z Fundacją „Pozytywka” w zakresie programu „Żyj pełniej – wolni od narkotyków” realizując działanie „Sport – free of drugs”, tym samym wspierając terapie i profilaktykę osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnym.

 

„Puncher Wrocław” jest marką od lat kojarzącą się nie tyko z bogatą rywalizacją uwieńczoną imponującymi sukcesami sportowymi, ale również z bardzo wysokim poziomem szkolenia oraz szeroko pojętym zrozumieniem potrzeb naszych Członków.

 

Staramy się dopasować systemy szkoleniowe do aspiracji i możliwości ćwiczących. Dlatego treningi w naszym Klubie podzieliliśmy na wyczynowe i rekreacyjno-szkoleniowe. Pomagamy naszym zawodnikom piąć się po szczeblach kariery sportowej, aż do poziomu mistrzowskiego. Umożliwiamy również ćwiczącym przeżywanie swojej sportowej przygody na poziomie rekreacji ruchowej, samoobrony oraz dobrej zabawy.

Zawodnicy Klubu Puncher Wroclaw

 

Nieustannie zmierzamy do modernizacji metodyki nauczania. Nasze zaangażowanie i wiedza ma bezpośredni wpływ na szybkość osiągania wysokiego poziomu sportowego przez naszych podopiecznych.

 

Wszystko czego uczymy zostało wypracowane i sprawdzone przez nas na ringach krajowych i międzynarodowych. Bierzemy udział w zawodach, szkoleniach i treningach w różnych krajach na różnych kontynentach. Pilnie obserwujemy najnowsze światowe trendy w sportach walki. Nie ustajemy, nawet na chwilę w aktualizowaniu metod i środków treningowych, bazując przy tym na najnowszych osiągnięciach świata nauki sportowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu tworzymy wyspecjalizowaną kadrę, którą łączy wspólna pasja, zamiłowanie i wiedza.

Celowo pominęliśmy historię naszego klubu. Wszystkie ważne wydarzenia klubowe, zawody, zwycięstwa i porażki możecie prześledzić w rozdziale „Aktualności”. Rozdział ten, tak naprawdę, nie jest zakładką informacyjną. Jest rzetelnie i skrupulatnie spisywaną kroniką odzwierciedlającą naszą działalność. Potwierdzeniem wiarygodności naszych sprawozdań jest rozdział „Galeria” i „Filmy”.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i uwagi. Są one dla nas cenną wskazówką pozwalająca poprawić jakość naszych treningów. Pozwalają nam zbliżyć się do najważniejszego celu, który powinien przyświecać każdemu sportowcowi… być mistrzem!