O klubie

Logo klubu Puncher Wrocław

Puncher Wrocław to wyróżniający się ośrodek profesjonalnie zajmujących się MMA, Kickboxingiem, Muay Thai i Boksem. Klub posiada również dynamicznie rozwijające się sekcje BJJ i  Zapasów.

Klub Puncher Wrocław powstał  z inicjatywy trenera Janusza Janowskiego w 2002 roku. Został wpisany do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Zajmujemy się głównie sportami walki lecz podstawą naszej działalności jest propagowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej i sportu. Przyświeca nam cel budowania pozytywnych wzorców „życia na sportowo”. W przeszłości współpracowaliśmy między innymi z Fundacją „Pozytywka” w zakresie programu „Żyj pełniej – wolni od narkotyków”. Wspólnie realizowaliśmy działanie „Sport – free of drugs”. Tym samym wspieraliśmy terapie i profilaktykę osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnym.

Celowo pominęliśmy dokładną historię naszego klubu. Wszystkie ważne wydarzenia klubowe, zawody, zwycięstwa i porażki możecie prześledzić w rozdziale „Aktualności”. Rozdział ten, tak naprawdę, nie jest zakładką informacyjną. Jest rzetelnie i skrupulatnie spisywaną kroniką odzwierciedlającą naszą działalność. Potwierdzeniem wiarygodności naszych sprawozdań jest rozdział „Galeria” i „Filmy”.

Nasz klub jest marką od lat kojarzącą się nie tyko z bogatą rywalizacją uwieńczoną imponującymi sukcesami sportowymi, lecz z bardzo wysokim poziomem szkolenia…

Staramy się dopasować systemy szkoleniowe do aspiracji i możliwości ćwiczących. Dlatego treningi w naszym Klubie podzieliliśmy na wyczynowe i rekreacyjno-szkoleniowe. Pomagamy naszym zawodnikom piąć się po szczeblach kariery sportowej, aż do poziomu mistrzowskiego. Umożliwiamy również ćwiczącym przeżywanie swojej sportowej przygody na poziomie rekreacji ruchowej i nauki samoobrony. Nie należy jednak mylić treningów rekreacyjnych z zabawą i relaksem. Treningi te są kompleksowym szkoleniem przygotowującym do realnej walki. W tym przypadku różnica pomiędzy rekreacją a wyczynem tkwi w przypadku pierwszej: w braku rywalizacji sportowej oraz ograniczeniu niektórych środków specjalistycznych podczas treningów.

Zawodnicy Klubu Puncher Wroclaw

Nieustannie zmierzamy do modernizacji metodyki nauczania. Nasze zaangażowanie i wiedza ma bezpośredni wpływ na szybkość osiągania wysokiego poziomu sportowego przez naszych podopiecznych.

Wszystko czego uczymy zostało wypracowane i sprawdzone przez nas na ringach krajowych i międzynarodowych. Bierzemy udział w zawodach, szkoleniach i treningach w różnych krajach na różnych kontynentach. Pilnie obserwujemy najnowsze światowe trendy w sportach walki. Nie ustajemy, nawet na chwilę w aktualizowaniu metod i środków treningowych. Bazujemy przy tym na najnowszych osiągnięciach świata nauki sportowej. Dzięki bogatemu doświadczeniu tworzymy wyspecjalizowaną kadrę, którą łączy wspólna pasja, zamiłowanie i wiedza.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie i uwagi. Są one dla nas cenną wskazówką pozwalająca poprawić jakość naszych treningów. Pozwalają nam zbliżyć się do najważniejszego celu, który powinien przyświecać każdemu sportowcowi… być mistrzem!