Nagroda Ministra Sportu

Nagroda Ministra Sportu za rok 2006

 

Nagroda Ministra Sportu 2006 trafiła w ręce trenera Janusza Janowskiego. Za szczególne osiągnięcia szkoleniowe w roku 2006 otrzymał on od Ministra Sportu, Pana Tomasza Lipca „Nagrodę Zespołową Pierwszego Stopnia”

 

Nagroda Ministra Sportu przyznawana jest trenerom i zawodnikom, którzy dzięki swojej pracy, doświadczeniu i zaangażowaniu przyczynili się do osiągnięcia wyniku sportowego na szczeblu międzynarodowym. Podstawowym wymogiem kwalifikującym do otrzymania powyższej nagrody jest obłożenie danej kategorii wagowej minimalną ilością dwunastu zawodników. Zdobycie medalu pomimo tak licznej konkurencji naprawdę świadczy o bardzo wysokim poziomie sportowym.